Energetska obnova apartmajev Arh

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povod za operacijo Energetska obnova apartmajev Arh je dotrajanost in energetska neučinkovitost turističnih kapacitet. Operacija, bo pripomogla k zmanjšanju rabe energije v stavbi, zmanjšanju količine odpadkov in porabe vode. Operacija bo razdeljena na dve fazi. V prvi fazi se je izvedlo naslednje ukrepe:
– obnova sanitarij in armatur
– obnova razsvetljave
– obnova ogrevalnega sistema
– izvedba mehanskega sistema z rekuperacijo

Planirana je bila tudi zamenjava stavbnega pohištva a je zaradi situacije s COVID prenesena v konec leta.

V naslednjem letu se planira še izvedba:
– Izolacija strehe in podstrešja
– Izvedba sončne elektrarne
– Nakup košev za ločevanje odpadkov

Izvedeni ukrepi bodo povečali ugodje turistov in pripomogli k zmanjšanju porabe energije, vode in stroškov podjetja, ki bo preostala sredstva lahko uporabilo za nadaljnji razvoj. Eden izmed ciljev operacije je tudi pridobitev okolijskega certifikata. Višina celotnih stroškov operacije z ddv je ocenjena na 246.579,08€, višina predvidenih upravičenih stroškov operacije pa znaša 202.114,00€. Predvidena sredstva sofinanciranja znašajo do 141.479,80€.

Namen projekta je povečanje snovne in energetske učinkovitosti apartmajev Arh in s tem povečanje števila nočitev in uvedbo dodatnih aktivnosti. Operacija je namenjena izboljšanju pogojev v apartmajih, povečanju ugodja, in zadovoljstva gostov in povečanju števila nočitev. Cilji operacije so zmanjšati rabo energije, in v večji meri izkoristiti OVE ter zmanjšati porabo vode in odpadkov.

Rezultat operacije bodo nižji stroški energentov, vode in odpadkov ter povečanje udobja gostov. Posledično se pričakuje povečanje števila nočitev in večja prepoznavnost podjetja na trgu.
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

www.eu-skladi.si